โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน เขื่อนผาจุก สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี 2565

นายองอาจ นาคะเกษียร หัวหน้าหน่วยโรงไฟฟ้าผาจุก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) กล่าวว่า กฟผ. กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ขนาดกำลังผลิตรวม 14 เมกะวัตต์ จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 เครื่องๆ ละ 7 เมกะวัตต์ มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผน คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี 2565 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการฯได้ให้ความสำคัญกับการทำงานด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับคนทำงานในพื้นที่กว่า 300 คน และ กฟผ.ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานในพื้นที่

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลผาจุก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโรงไฟฟ้าที่นำน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนทดน้ำผาจุกของกรมชลประทานมาใช้ประโยชน์ในการชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่กระทบกับวัตถุประสงค์ของการใช้น้ำเดิม ขณะเดียวกันชุมชนจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆ จากกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุกเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด มีต้นทุนต่ำ มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ…///

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.