ณัฐรัตน์ กฤตธน (อ.ไก่.) ประธาน คศ.พท. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่1/2564 ขับเคลื่อน พืช 3 ก.

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมเฮอร์มิเทจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายณัฐรัตน์ กฤตธน (อ.ไก่.) ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย (คศ.พท.) เป็นประธานจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่1/2564 ด้วยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจากนายทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 รหัสทะเบียน 4-30-01-/2-0014 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสมาชิกของคศ.พท. ไม่น้อยกว่า 45 แห่งเข้าร่วมในการประชุมพร้อมด้วยวิทยากรจากส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนมาบรรยายพิเศษในงาน อาทิ เภสัชกรหญิงวราภรณ์ แพงไธสง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และ เภสัชกรประกอบ เจียนมาเริง หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยมี นายวัชระชัยย์ นาควัชระชัยท์ อดีตเลขาธิการรัฐสภา (ที่ปรึกษาโครงการฯ) พร้อมด้วย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ เข้าร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนแผนงานและกิจกรรมในระยะแรกเริ่ม โดยนำพืชเศรษฐกิจใหม่ 3 ก. คือ กัญชา กันชง และกระท่อม มาดำเนินการขับเคลื่อน ที่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

ซึ่งในช่วงเช้าก่อนจัดการประชุม นายณัฐรัตน์ กฤตธน (อ.ไก่.) ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย ได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพเทวาโดยได้เชิญพราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาประกอบพิธีบริเวณหน้าโรงเรือนเพาะชำ ต่อจากนั้นได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าประคุณ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเจิมป้ายสำนักงานที่ชั้น 1 รร.เฮอร์มิเทจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา ด้วย

นายณัฐชรัตน์ ประธาน คศ.พท. กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นครั้งแรกในการจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 หลังจากที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนศูนย์นวัตกรรมพืชเศรษฐกิจไทย (คศ.พท.) เพื่อเป็นตัวแทนและพี่เลี้ยงในสร้างการ เครือข่ายการเรียนรู้และรับรู้ เพื่อทำความเข้าใจให้ความรู้ให้กับภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา รวมทั้งองค์กรที่สนใจในเรื่องการพัฒนาพืช 3 ก. ทั่วประเทศ เพื่อขออนุญาตปลูกพืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่ได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้จากพืชเหล่านี้ โดยสอดคล้องกับการที่รัฐบาลจะปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 ในเร็วๆนี้ ซึ่งจะสามารถนำ กัญชา กัญชง ในส่วนของราก ใบ ลำต้น เปลือกและเส้นใย นำมาแปรรูป เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระบบอุตสาหกรรม สามารถทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ยกเว้นช่อและดอกที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เท่านั้น

ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 ทาง คศ.พท. จะขับเคลื่อนและส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ กัญชา 2 ล้านต้น กัญชง 7 ล้านต้นและกระท่อม 1 ล้านต้น ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ รวม 10 ล้านต้น และ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเครือข่าย ทาง คศ.พท. จึงได้เปิดสำนักงานที่โรงแรมเฮอร์มิเทจนี้ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจมาร่วมกันขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน โดยสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.