เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงิน 135,000 บาท แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อการดูแลคนไข้เด็กในช่วงโควิด-19

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และสโมสรพนักงานเอสโซ่ มอบเงินบริจาคโดยพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จำนวนเงิน 135,000 บาท ให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อช่วยเหลือการดูแลคนไข้เด็กและครอบครัวจากโรคโควิด-19

ในโอกาสนี้ คุณปาจรีย์ มีกังวาล (ที่ 3 จากขวา) ประธานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย และ คุณยอดพงศ์ สุตธรรม (ที่ 4 จากขวา) นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะทำงาน มอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 135,000 บาท ให้แก่ แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และทีมงาน ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย (ExxonMobil Thailand – Women’s Interest Network) มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานสตรีในเอ็กซอนโมบิล และ การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสตรีและเด็ก ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับสโมสรพนักงานเอสโซ่ ในการทำกิจกรรมพนักงานจิตอาสา รวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กเล็ก รวมถึงมารดาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบางส่วนยังอยู่ในห้องไอซียู ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และต้องการความช่วยเหลืออีกมาก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับรูปแบบการดูแลรักษาในช่วงโควิด-19 จากเดิมที่รับเฉพาะผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เป็นการบริบาลแบบครอบครัว ดูแลผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิดที่มารักษาพร้อมทั้งครอบครัว เพื่อขยายการดูแลออกไปให้ทั่วถึง ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักและต้องจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมาก

จากภาพ :  พิธีมอบจัดขึ้นที่สำนักงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  กรุงเทพฯ (จากซ้ายไปขวา)

คุณทรงศิริ นิลจุลกะ              หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จักษุ โสต ศอ นาสิก
คุณวิไลรัตน์ ชัชชวลิตสกุล    หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
แพทย์หญิงพนิดา ศรีสันต์    รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
คุณยอดพงศ์ สุตธรรม           นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่
คุณปาจรีย์ มีกังวาล              ประธานเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรีของเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย
คุณสุภัทรา เจนพจนสุนทร    คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรี
คุณณิรินทร์ญา ปิยะโกมลรัศม์  คณะกรรมการเครือข่ายส่งเสริมศักยภาพสตรี

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.