วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมันและบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมน้ำใจมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ ดร. มนูญ ชื่นชม ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เยาวชน ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย – เยอรมัน โดยวิทยาลัยจะให้ทุนการศึกษา จำนวน 124 ทุน มีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยศาลจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ที่มีความประพฤติดีและขาดโอกาสทางการศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าเพื่อขอรับทุน โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับ ปวช. และ ปวส.

ในวันเดียวกันนี้ (4 มิถุนายน 2564) เวลา 11.00 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ ดร.กฤษฎา อัครพัทธยากุล ประธานบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Deone) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยศาลจะพิจารณาคัดเลือกเยาวชนซึ่งมีความสนใจอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าฝึกอบรบหลักสูตรดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และผู้แทนหน่วยงาน ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร

#ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล บรรณาธิการอาวุโส เว็บไซต์สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.