เจียไต๋ เร่งเดินหน้าโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ผนึกกำลังป้องกันโควิด-19 ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย เร่งเครื่องเดินหน้าโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” เสริมเกราะป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซลเทค (i-Sol Tech) สเปรย์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคจำนวน 1,800 ลิตร ให้กับสำนักอนามัย กรุงเทพฯ โดยมีแพทย์หญิงณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมและชุมชนในภาวะวิกฤต ภายใต้แนวคิดซีพีร้อยเรียงความดี ตลอดจนตอกย้ำเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยสำนักอนามัย กรุงเทพฯ จะนำสเปรย์ไอโซลเทคที่ได้รับมอบจากโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” ไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่งทั่วกรุงเทพฯ รวมถึงภายในชุมชน ตลาดสด และจุดตรวจเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและเสริมเกราะป้องกันให้กับสังคม ทั้งนี้ เจียไต๋จะยังคงดำเนินโครงการ “เจียไต๋ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน” อย่างต่อเนื่อง ผ่านการผนึกกำลังกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้คนในสังคมไทย ให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในท้ายที่สุด

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.