สถ. ผนึกกำลัง กสศ.เดินหน้าพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืน

           เมื่อวันท

Read more

“ยุทธนาฯ นำทีม ธอส.ธนาคารบ้านของคนไทย” จัดโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้รับโอกาสด้านที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาค

Read more

อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาค

Read more

แม็คโคร ร่วมใจลงพื้นที่น้ำท่วมโคราช-สระแก้ว บริจาคน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัท สยามแม็คโคร จ

Read more

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าขยายโครงการ “กินได้ไม่ทิ้งกัน” สู่จังหวัดภูเก็ต ตามเป้าหมายลดขยะอาหารให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 พร้อมจับมือภาคธุรกิจขับเคลื่อนวาระขยะอาหาร

30 กันยายน 2563 – เท

Read more